foto

Vít Dvořák

katedra ekologie
Fakulta životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 957, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel.: 224 38 37 69
fax: 234 382 868

dvorak@seznam.cz
dvorakvit@fzp.czu.cz
ICQ ICQ status - 117-461-147 117-461-147
SKYPE Skype status vit.dvorak

Projekty týkající se bobra evropského v ČR